Blog

24. mája 2018
Poistenie auta online

Poistenie auta online

Pretože každá osoba, ktorá šoféruje vozidlo, môže byť účastníkom nehody a spôsobiť inej osobe vážne škody na zdraví, živote či majetku. Škody spôsobené vozidlom sa môžu vyšplhať až do niekoľko desiatok až státisícov eur.

Najlepšie a najlacnejšie PZP

Najlepšie a najlacnejšie PZP slúži na krytie takýchto škôd. Tým, že si držiteľ vozidla uzatvorí Povinné Zmluvné Poistenie, prenáša povinnosť uhradiť spôsobené škody na svoju poisťovňu.

Poistenie auta online

Naša PZP kalkulačka vám pomôže zistiť najlepšiu cenu povinného zmluvného poistenia a v podstate okamžite aj uzavrieť toto poistenie online. Ušetrí Vám to čas a peniaze. Internetový portál vippoistenie.sk poskytuje širokej verejnosti potrebné informcie o poistení už od roku 2016.

Sme internetovou stránkou na Slovensku, ktorá poskytuje komplexné informácie o poistení, ako aj o ďalších druhoch finančných služieb.

Prevádzkovaný je spoločnosťou I&B Company s.r.o. vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta na základe zmluvy s INSIA SK s.r.o., ktorá je odborníkom v oblasti poistenia má zmluvy takmer so všetkými poisťovňami na Slovensku, pričom so žiadnou nie je vzťahu viazaného exclizivitou.

Povinné zmluvné poistenie online, alebo tiež PZP online, zákonné poistenie či zákonná poistka, ako je často nazývané, je povinnou výbavou každého automobilu podľa zákona č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení. Z tohoto poistenia sú kryté škody spôsobené tretím osobám na majetku, zdraví a finančné škody. Zo zákonného poistenia je vyplácané množstvo špecifických škôd, ako napríklad náklady na pohreb, sirotský a vdovský dôchodok a podobne. Použite našu PZP kalkulačku a vyplňte údaje o vašom motorovom vozidla a získajte najvýhodnejšie PZP pre vaše auto.

 • Online Poistenie auta
 • Poistenie auta Online
 • ONLINE PZP
 • Povinné zmluvné poistenie lacno
30. marca 2018
Výpoveď PZP, ZRUŠENIE, UKONČENIE, VÝPOVEĎ PZP

Výpoveď zmluvy PZP

ZRUŠENIE POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA

(odstúpenie, ukončenie zmluvy PZP – povinného zmluvného poistenia)

Výpoveď PZP je potrebné doručiť najneskôr 6 týždňov pred koncom platnosti PZP, ktorou je výročný deň. Doručiť výpoveď môžete nasledovne:

 • Osobne na ktorejkoľvek pobočke vašej poisťovne,
 • Môže tak za vás urobiť splnomocnená osoba s úradne overeným splnomocnením
 • Poštou, kedy zásielku musíte odoslať ako doporučenú do vlastných rúk.

Vo výpovedi musia byť uvedené všetky nasledovné náležitosti:

 • Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, ak ide o právnické osoby – názov a sídlo spoločnosti
 • Údaje o poistenom automobile (továrenská značka, evidenčné číslo)
 • Do predmetu žiadosti o výpoveď musí klient uviesť, že ide o výpoveď, uvedie tiež číslo poistnej zmluvy, ktorú chce vypovedať,
 • Žiadosť o výpoveď PZP musí poistník podpísať.

Ak klient splní všetky hore uvedené náležitosti a doručí výpoveď PZP v určenom čase, získa možnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie v inej poisťovni. Novú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla netreba uzatvoriť ihneď po vypovedaní starej zmluvy. Stačí tak učiniť tesne pred skončením starého poistenia. To znamená, že klient môže najskôr dať výpoveď a až následne uzatvoriť nové poistenie auta.

Radíme vám ale neodkladať výpoveď povinného zmluvného poistenia na poslednú chvíľu. Radšej tak urobte s predstihom a vyhnite sa tak zbytočným stresom.

Najdôležitejšie je nikdy nezabudnúť, že zmluva je stále aktívná pokiaľ ju reálne sami nezrušíte.

ako-na-vypoved-zmluvy-pzp

Či už chcete uzavrieť nové PZP , alebo ste si napríklad na stránke našli najlacnejšie online PZP no ešte máte stále platné to pôvodné a neviete si poradiť ako ďalej ? Alebo chcete predať svoje auto, zošrotovali ste ho, vyradili z evidencie alebo Vám bolo ukradnuté a chcete ukončiť povinné zmluvné poistenie? Tento článok je určený pre vás prosím pozorne si ho načítajte a nebudete bezradný.

Výpoveď PZP je možná výhradne len doručením v písomnej forme a to VYPOVEĎOU POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA, ktorú je treba podľa občianskeho zákonníka 40/1964 Zz. § 800 ods 1. doručiť poisťovni minimálne 6 týždňov pred uplynutím platnosti vášho aktuálneho PZP. Existuje tzv. výročný deň poistenia, ktorý je dôležitý pre každý Váš ďaľší krok. Platnosť povinného zmluvného poistenia je vždy jeden rok a teda aj výročný deň je vždy deň a mesiac začiatku poistenia auta. Ak máte uzavreté poistenie na kalendárny rok, bude váš výročný deň 1. január. To znamená, že vaša výpoveď PZP musí byť doručená najneskôr 19. novembra. V prípade, že neviete presný dátum uzatvorenia poistenia vozidla, tak na tejto stránke môžete zistiť všetko potrebné. V tento deň už výpoveď musí byť doručená, ináč nebude možné zrušenie povinného zmluvného poistenia.

POTREBUJEM ZRUŠIŤ, UKONČIŤ PZP, PREDČASNE BEZ UDANIA DÔVODU (NAJNESKÔR 6 TÝŽDŇOV PRED VÝROČNÝM DŇOM)

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie, nevynechajte nič dôležité.
 3. Dokument takto vyplnený môžete vytlačiť, podpísať a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni.
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP.
 5. Následne môžete uzavrieť novú, výhodnejšiu PZP prostredníctvom webstránky VIPPOISTENIE.SK .
tlačivo-vzor-výpovede-PZP
tlačivo-vzor-výpovede-PZP
tlačivo-vzor-výpovede-PZP
tlačivo-vzor-výpovede-PZP

ZRUŠENIE, UKONČENIE, VÝPOVEĎ PZP VÝROČNÝM DŇOM

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie, nevynechajte nič dôležité.
 3. Dokument takto vyplnený môžete vytlačiť, podpísať a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni.
 4. Následne môžete uzavrieť novú, výhodnejšiu PZP prostredníctvom webstránky VIPPOISTENIE.SK .

ZRUŠENIE, UKONČENIE, VÝPOVEĎ PZP Z DÔVODU DAROVANIA/PREDAJA VOZIDLA

 1. Odhláste motorové vozidlo na dopravnom inšpektoráte, v technickom preukaze potrebujete záznam o odhlásení motorového vozidla
 2. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 3. Vyplňte všetky potrebné informácie
 4. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a do prílohy vložte kópiu technického preukazu a kúpnu zmluvu a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 5. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP
tlačivo-vzor-výpovede-PZP
tlačivo-vzor-výpovede-PZP
tlačivo-vzor-výpovede-PZP
tlačivo-vzor-výpovede-PZP

ZRUŠENIE, UKONČENIE, VÝPOVEĎ PZP Z DÔVODU ZÁNIKU (ZOŠROTOVANIE) VOZIDLA

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie, nevynechajte nič dôležité.
 3. Tlačivo môžete vytlačiťpodpísať a do prílohy vložte potvrdenie o likvidácií vozidla a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

ZRUŠENIE, UKONČENIE, VÝPOVEĎ PZP Z DÔVODU VYRADENIA VOZIDLA Z EVIDENCIE

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiťpodpísať a do prílohy vložte potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP
tlačivo-vzor-výpovede-PZP
tlačivo-vzor-výpovede-PZP
tlačivo-vzor-výpovede-PZP
tlačivo-vzor-výpovede-PZP

ZRUŠENIE, UKONČENIE, VÝPOVEĎ PZP Z DÔVODU KRÁDEŽE (ODCUDZENIE) VOZIDLA

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiťpodpísať a do prílohy vložte policajný protokol o krádeži vozidla a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP
 5. Ak sa auto nájde môžte si ho poistiť nanovo s lepšiou cenou poistného práve na  VIPPOISTENIE.SK

Pri vypĺňaní žiadosti o zrušenie povinného zmluvného poistenia budete potrebovať vyplniť adresu poisťovne na priloženom tlačive. Preto sme Vám uľahčili tento úkon výpovede zmluvy PZP a uvádzame prehľadnú tabuľku adries jednotlivých poisťovní:

Názov poisťovne Adresa
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
AXA poisťovňa a.s., Kolárska 6 , 811 06 Bratislava
ČSOB poisťovňa, a.s. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Genertel poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Groupama Garancia poisťovňa a. s. Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Komunálna poisťovňa, a.s Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10 , 813 60 Bratislava
Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
Wustenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17, 825 22 Bratislava

VYRADENIE Z EVIDENCIE VOZIDIEL, PREDAJ AUTA A VÝPOVEĎ PZP

V prípade, že ste sa rozhodli predať Vaše vozidlo, prípadne bolo vyradené z evidencie vozidiel, je nutné oznámiť poisťovni výpoveď zmluvy povinného zmluvného poistenia. K tomuto dňu dôjde k zrušeniu PZP a Vám bude poisťovňou vrátená určitá časť poistného, za zvyšné uhradené obdobie.

DÔVODY NA ZRUŠENIE POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA

Výpoveď, respektíve ukončenie PZP môže nastať z nasledovných dôvodov:

 • žiadosťou o zrušenie poistnej zmluvy do 6 týždňov pred výročným dňom
 • V prípade uzatvorenia PZP cez internet je možné odstúpiť od zmluvy do 14 dní, bez akejkoľvek pokuty
 • rozhodnutím jednej zmluvnej strany ukončiť poistnú zmluvu po vzniku škodovej udalosti, pričom výpoveď PZP treba doručiť najnejskôr 1 mesiac po takejto udalosti. Následne plynie 1 mesačná výpovedná lehota

Zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov vyplývajú dôvody potrebné k zániku PZP, a to:

 • „ak došlo k zániku vozidla
 • ak bol vykonaný zápis prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel príslušného dopravného inšpektorátu (preukazuje sa kópiou technického preukazu alebo potvrdením príslušného dopravného inšpektorátu),
 • ak bolo vozidlo vyradené z evidencie vozidiel príslušného dopravného inšpektorátu (preukazuje sa potvrdením príslušného dopravného inšpektorátu),
 • prijatím oznámenia o krádeži vozidla príslušným orgánom (preukazuje sa zápisnicou polície o ohlásení krádeže),
 • ak bolo vozidlo dočasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách (preukazuje sa rozhodnutím príslušného obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie),
 • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
 • ak došlo k zmene nájomcu u vozidla, na ktoré bola uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.

V prvých piatich prípadoch je túto skutočnosť potrebné oznámiť na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte alebo okresnom oddelení polície. Poistenie zodpovednosti zanikne okamihom, keď nastane niektorá z horeuvedených skutočností a túto skutočnosť je potrebné preukázať poisťovni potrebným dokladom.“

V prípade, že by ste mali akékoľvek ťažkosti so zrušením PZP, tak nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať!

Mám Záujem o Najlepšie Tarify PZP

Nájdi najlepšiu ponuku povinného zmluvného poistenia online

//]]>