I&B Corporation s.r.o. zástupca FINPORTAL a.s. sprostredkovanie najlacnejšej poistky

Kto sme a čo robíme


VIPPOISTENIE.SK je projekt spoločnosti I&B Corporation s.r.o., profesionála v oblasti poistenia s dlhoročnou tradíciou. Projektom VIPPOISTENIE.SK spoločnosť rozširuje svoje portfólio ponúkaných služieb o zákaznícky orientované online poistenie. Sľubuje si od neho zjednodušený prístup k vybraným druhom poistenia, ako pre klientov, tak pre spolupracovníkov.

I&B Corporation s.r.o. je maklérskou firmou spoločnosti Finportal a. s., špecializujúcou sa na profesionálne služby finančného sprostredkovania v oblasti poistenia, zaistenia, poskytovania úverov a iných finančných služieb, poskytujúcou tiež odborné ekonomické a podnikateľské poradenstvo, so zameraním na korporátnych klientov. Sme lídrom na trhu špeciálnych rizík, autorom a spoluautorom programov zamestnaneckých výhod pre veľké organizácie a mnohých ďalších inovácií na poistnom trhu.

Finančné a poistné riešenia pre každého.

V oblasti finančných služieb sa zameriavame na zabezpečenie financovania projektov z rôznych odvetví priemyslu, predovšetkým však energetiky a strojárenstva.

Vo všetkých oblastiach našej pôsobnosti poskytujeme služby vždy na najvyššej úrovni. Naši odborníci sa vedia prispôsobiť kritériám klientov v rámci poistných a finančných riešení. Spoluprácou s nami získate stabilného a kreatívneho partnera pôsobiaceho prakticky na celom teritóriu Európy. I&B Corporation s.r.o sa 09. Júla 2022 stala riadnym členom Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve.


Kto sú naši partneri